Maszyna:

Przysłowie na dzisiaj:


USŁUGI ROLNE


Firma Agro-Silesia świadczy usługi:

- Uprawa i siew:

- Koszenie:

- Pobieranie prób glebowych:

- Rozsiewanie wapna i nawozu: