Maszyna:

Przysłowie na dzisiaj:


PRACOWNICY


Grzegorz Wilczok

Grzegorz Wilczok - właściciel

Urodzony 1 kwietnia 1976 roku w Siemianowicach Śląskich. W 1991 roku ukończył Szkołę Podstawową nr 21 w Siemianowicach Śląskich. W latach 1991-1994 kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności Rolnik - Mechanizator w Nakle Śląskim, którą ukończył z wyróżnieniem.

Tomasz Wojnarowski

Tomasz Wojnarowski - przedstawiciel regionalny

Urodzony w 1976 roku w Kłodzku. Po skończonej szkole podstawowej w Kłodzku przygodę z rolnictwem zaczął od nauki w technikum 5-letnim na kierunku Technik Rolnik w szkole Im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie, gdzie także odbywał praktyki zawodowe.

Grzegorz Plewnia

Grzegorz Plewnia

Urodzony w 1989 roku w Ozimku. W 2005 roku zaczął uczęszczać do szkoły średniej ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich do Technikum Mechanicznego o profilu naprawa maszyn i urządzeń. Następnie w 2009 r. rozpoczął studia w Opolu na Politechnice Opolskiej na kierunku Technika Rolnicza i Leśna.