Maszyna:

Przysłowie na dzisiaj:


Nawozy granulowane i płynne


PRP SOL jest produktem polepszającym funkcje życiowe gleby. Występuje w formie granulatu.

PRP SOL jest utworzony na bazie węglanu wapnia i magnezu oraz minerałów właściwych dla technologii PRP. Całość jest związana rozpuszczalnym spoiwem pochodzenia roślinnego : sulfonianem ligniny. Pomocnicze dodatki technologiczne używane w metodzie MIP takie jak sód, żelazo, cynk, bor…, są selekcjonowane i dozowane zgodnie ze ściśle określonymi wymogami (proporcje między poszczególnymi elementami, stopnie utleniania i redukcji, pochodzenie…). Formulacja stanowi know-how PRP Technologies. Ze względu na zastosowanie węglanu wapnia i magnezu, PRP SOL należy, wg przepisów, do grupy nawozów wapniowych z dodatkiem magnezu, odmiana 07. Te wyjątkowo rozpuszczalne składniki mineralne przenikają do roztworu glebowego i modyfikują środowisko, w którym żyją mikroorganizmy. Stymulacja flory mikrobiologicznej silnie oddziaływuje na wszystkie funkcje życiowe gleby, poprawia jej żyzność i wpływa korzystnie na wzrost rośliny. Dzięki mocno rozbudowanemu systemowi korzeniowemu roślina ma dostęp do większej ilości gleby, która jest jednocześnie bardziej aktywna biologicznie. PRP SOL jest bardzo prosty w użyciu, bez względu na rodzaj uprawy i stosowane rozwiązania techniczne. Jego działanie znacznie poprawia stan gleby i sprzyja osiągnięciu udanych plonów.

PRP SOL: Pobierz katalog

PRP EBV jest roztworem mineralnym o działaniu stymulującym procesy fizjologiczne, stosowanym do oprysku roślin.

PRP EBV oddziaływuje na roślinę za pośrednictwem jej części nadziemnych. Wzbogacenie rośliny w związki mineralne sprzyja lepszemu funkcjonowaniu wszystkich jej komórek. Zwiększenie stanu redoks rośliny, bezpośrednio uwarunkowane dostarczeniem związków mineralnych z PRP EBV, umożliwia walkę ze stresami oksydacyjnymi. Uprawa charakteryzuje się bardziej regularnym cyklem rozwojowym, zachowując w sposób optymalny swój potencjał produkcyjny.

PRP EBV: Pobierz katalog

PRP FIX to mieszanka składników mineralnych przeznaczona do zagospodarowania odpadów z produkcji zwierzęcej.

PRP FIX wpływa na florę mikrobiologiczną i zmienia kierunek fermentacji substancji organicznej. Odpady z produkcji zwierzęcej stanowią produkt uboczny hodowli, który można wykorzystać jako nawóz lub środek użyźniający. Od jakości tej substancji zależy zarówno klimat pomieszczeń inwentarskich, jak i sposób postępowania z odpadami oraz ich wartość nawozowa. Granulacja PRP FIX w postaci grysu ułatwia połączenie z gnojowicą oraz aplikację na ściółkę, także w obecności zwierząt.

PRP FIX: Pobierz katalog


Chodniki (kanały) dżdżownic

Kopiąc swoje chodniki, dżdżownice nieustannie napowietrzają glebę. Bryły gleby spenetrowane przez dżdżownice będą łatwo skolonizowane przez korzenie roślin uprawnych, które wykorzystują te „tunele”. Bez nich, korzenie kontynuują swój wzrost tylko na powierzchni brył i pomiędzy nimi, znacznie ograniczając dostęp do, ukrytych w głębi, składników pokarmowych.

Dżdżownice epigeiczne

Obecne w wierzchnich warstwach gleby, żywią się szczątkami roślin. Jako jedne z pierwszych zajmują się rozkładem resztek pożniwnych. Mieszanie przez nie gleby sprzyja napowietrzeniu górnych warstw.

Ukorzenienie

Na jakość zaopatrzenia roślin w wodę i składniki pokarmowe wpływają: tekstura i struktura gleby, jej aktywność biologiczna, stopień jej uwilgotnienia oraz szerokość zasięgu i głębokość systemu korzeniowego.

Mikroporowatość

Mikroporowatość w warstwie podornej jest efektem żyzności biologicznej gleby. Gwarantuje ona dobre napowietrzenie korzeni i dostęp powietrza dla mikroorganizmów tlenowych.

Lumbricus Sp. Fauna endogeiczna

Wśród fauny glebowej, dżdżownice odgrywają rolę najważniejszą. Ich poziome i pionowe chodniki ułatwiają przepływ wody i powietrza. Oddziaływanie dżdżownic na żyzność gleby jest wielostronna: poprawa struktury, zwiększenie dostępności składników pokarmowych, stymulacja rozwoju mikroflory.

Korzenie w chodnikach dżdżownic

Jeśli struktura gleby jest zwięzła, korzenie zagłębiają się, pogrupowane w wiązki, wykorzystując pionowe chodniki utworzone przez dżdżownice. Ten defekt struktury gleby ogranicza wykorzystanie pola przez rośliny, więc ogranicza też dostęp do składników pokarmowych.

Koprolity dżdżownic

Przewód pokarmowy dżdżownicy jest urządzeniem, które miksuje część mineralną i organiczną gleby tworząc substancję, która spaja agregaty glebowe. Wydaliny dżdżownic, czyli koprolity, są wyrzucane na powierzchnię gleby. Ocenia się, że od 40 do 120 ton koprolitów jest corocznie wydalanych na 1 hektarze

Korzenie w chodnikach dżdżownic – odkrywka na głębokości 1m – rzepak uprawiany bezorkowo na polach gdzie jest stosowane prp

Pokrycie resztek słomy grzybami, które przyczyniają się w procesie rozkładu


powrót