Maszyna:

Przysłowie na dzisiaj:


Maszyny do uprawy i siewu


KÖCKERLING

Firma Köckerling jest firmą rodzinną, założoną w 1955 roku przez dwóch braci Heinrich i Friedrich Köckerling w Verl, we wschodniej Westfalii. Rodzina Köckerling od wielu pokoleń prowadziła kuźnię i zajmowała się sprzedażą urządzeń i maszyn rolniczych. Tam zaprojektowane zostały pierwsze specjalne maszyny do uprawy roli. Firma specjalizuje się w produkcji maszyn do uprawy bezorkowej i do siewu nasion, ale prowadzi także pokazy polowe i seminaria dla rolników.


ALLROUNDER - uniwersalna maszyna do uprawy przedsiewnej i pożniwnej. Dzięki wysoko zawieszonej ramie (wysokość prześwitu pod ramą 55 cm) agregat uprawowy allrounder nie jest klasyczną broną z zębami sprężystymi, lecz uniwersalną maszyną do zastosowania w różnych pracach. Należą do nich: uprawa przedsiewna po orce, spulchnianie i napowietrzanie gleby na wiosnę, mieszanie gleby z gnojowicą i obornikiem oraz siew poplonów, np. gorczycy przy użyciu domontowanego siewnika precyzyjnego do drobnych nasion (Drillbox). Charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem mocy, oszczędnością paliwa oraz dużą wydajnością pracy. Agregatowanie maszyny z ciągnikiem następuje za pomocą 3–punktowego układu zawieszenia. Agregat jest wyposażony w niwelatory do niwelowania nierówności utworzonych przez ostatni szereg łap, wał STS, bronę tylną, która ma za zadanie rozgarniać słomę aby zapobiegać erozji, może być wyposażony również w włókę hydrauliczna typu Crossboard. Szerokości robocze agregatu zaczynają się od 3, a kończą na 12 m. Allrounder wyposażony jest w łapy typu Mamut 50x13 mm lub Herkules 70x12 mm.

Nazwa TRIO obejmuje serię trzech kompaktowych, 3-belkowych agregatów uprawowych do uprawy w mulcz, które są zawieszane na trzypunktowym układzie zawieszenia. Agregaty te spulchniają i napowietrzają glebę podczas uprawy głębokiej do 30 cm. Głębokość pracy grubera dokładnie utrzymywana jest za pomocą wału STS. Ciężar maszyny opierając się na wale optymalnie zagęszcza wtórnie glebę. Zaletą maszyn jest wysoki prześwit pod ramą 85 cm co pozwala na pracę również przy dużych ilościach resztek pożniwnych bez zapychania. Odstęp między łapami 30 cm jest wystarczający do podcięcia ścierniska na całej powierzchni uprawowej oraz do dobrego wymieszania gleby z biomasą. Zabezpieczenie przed kamieniami chroni łapy i ramę maszyny przede wszystkim podczas głębokiej uprawy kamienistych gleb, gwarantując długi okres użytkowania oraz dobre niwelowanie dzięki niwelatorom sprężystym oraz doskonałe wtórne zagęszczenie gleby dzięki wałowi STS. Firma wypuściła na rynek agregat TRIO light z wałem pierścieniowym oraz bez zabezpieczeń sprężynowych. Maszyny budowane są o szerokościach 2,5 m, 3 m, 3,5 m i 4 m.

QUADRO i VECTOR obejmuje serię 4-belkowych agregatów uprawowych zaczepianych, z podwoziem pneumatycznym przystosowanym do transportu drogowego. Zaletą tych maszyn jest doskonałe wymieszanie biomasy z glebą tworząc odpowiednią strukturę gruzełkowatą i przygotowując pole do siewu w mulcz. Dzięki dużemu ciężarowi maszyny osiągnięte zostaje wtórne zagęszczenie gleby, optymalne dla kiełkowania ziarna utraconego po kombajnie. Lemiesze agregatu umożliwiają głębokie spulchnienie gleby nawet do 35 cm, napowietrzenie gleby i spulchnienie podeszwy płużnej. Maszyny mogą pracować bardzo płytko podczas pierwszej uprawy pożniwnej, nie zapychają się nawet w przypadku dużych ilości słomy. Na wyposażeniu znajdują się 4 rzędy łap z zabezpieczeniem przed kamieniami z różnymi lemieszami, łapy TOPMIX, niwelatory sprężyste, podwójny wał STS oraz tylna brona wyrównująca. Vector w porównaniu do Quadro wyposażony jest w hydrauliczną regulację głębokości pracy EasyShift. Umożliwia ona bezstopniowe ustawianie głębokości roboczej z ciągnika podczas pracy maszyny. Natomiast w Quadro głębokość pracy ustala się za pomocą pokrętła zmieniającego położenie przednich kół podporowych oraz za pomocą bolcy na tylnym wale STS. Szerokości agregatu Quadro to 3 m, 4 m, 4,6 m, 5,7 m i 8m, natomiast Vectora to 4,6 m, 5,7 m, 6,2 m, i 8 m. Zaletą tego agregatu uprawowego jest fakt iż możemy przy większych szerokościach odczepić boki i pracować węższą maszyną aby lepiej wykorzystać moc w ciągniku, przy pracy na znacznej głębokości.

Nazwa VARIO obejmuje serię 8-belkowych agregatów uprawowych zaczepianych. Maszyny z tej serii posiadają możliwość precyzyjnego hydraulicznego ustawienia głębokości żądanej podczas jazdy. Głębokość pracy może zostać szybko dostosowana do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych bez konieczności wychodzenia z ciągnika. Koncepcja maszyn Vario jest prosta i przekonywująca. Liczne łapy z wąskimi lemieszami wytwarzają lepszą i drobniejszą strukturę gruzełkowatą gleby do siewu w mulcz niż grubery ciężkie o niewielkiej liczbie łap i dużych lemieszach. Pierwsza orka po zbiorze zboża kombajnem jest decydująca, gdyż powstałe podczas niej bryły gleby wymagają później dużego nakładu pracy do przekształcenia ich w odpowiednią glebę do siewu w mulcz. Inaczej w przypadku maszyn Vario. Już podczas pierwszej uprawy pożniwnej maszyna osiąga optymalne rozłożenie słomy, wymieszanie jej z glebą, wyrównanie i wtórne zagęszczenie gleby. W agregacie zastosowano łapy sprężyste o grubości 16mm zakończone lemieszami dłutowymi o szerokości 100 mm. Do głębszej pracy 18 cm stosowane są dłuta o szerokości 60 mm. Lemiesze można użytkować w 4 położeniach co zapewnia długą pracę na jednym komplecie elementów roboczych. Dzięki dużej masie maszyny zwiększony jest nacisk jednostkowy na lemiesze, a to pozwala na ich precyzyjne prowadzenie. Jeden przejazd agregatu Vario sprawia, że słoma jest dokładnie wymieszana z glebą, a pole dobrze przygotowane do siewu w mulcz. Brona wyrównująca w kształcie sprężystych palców o grubości 13mm zapewnia dobre rozgarnięcie biomasy i wyrównanie powierzchni. Wał typu STS (soil to soil) wtórnie zagęszcza rolę i nie dopuszcza do jej zasklepienia. Tworzą się zatem dobre warunki do magazynowania w glebie wody z opadów i utrzymuje dobre podsiąkanie. Do współpracy agregaty potrzebują ciągników o mocy od 180 KM, a maszyny budowane są o szerokościach 3 m, 4 m, 4,8 m, 5,7 m, i 7,5 m. Z tak agregatowanymi maszynami możemy pracować z prędkością 12-15 km/godz.

Agregat uprawowo-siewny ULTIMA. Zasada działania agregatu jest bardzo prosta. Przed każdą redlicą umieszczony jest wał kopiujący, ma on za zadanie zagęszczenie ziemi przed redlicą tak aby stworzyć warunki do jak najlepszego podsiąkania (nacisk przekracza 200 kg), a także odpowiedzialny jest za równe kopiowanie terenu. Koło kopiujące połączone jest z redlicą i posiada siłownik hydrauliczny. Redlica odsuwa resztki pożniwne na boki i umieszcza nasiona w paśmie 60 mm. Głębokość siewu jest stała dla całej szerokości roboczej maszyny ponieważ siłowniki dbają o precyzyjne ustawienie każdej z sekcji wysiewającej z osobna. Po siewie gleba dodatkowo jest wyrównywana za pomocą niwelatorów, a wał STS dogniata tylko pasma w których były wysiane nasiona. Agregat produkowany jest o szerokościach roboczych 3 m, 4 m, 4,5 m, 6 m, i 8 m. Agregaty uprawowo-siewne Ultima potrzebują stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie mocy (3m - ok 140KM). Siewnik posiada zbiornik o pojemności 3000 l oraz precyzyjny wysiew dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Pobierz prospekt ULTIMY

Agregaty uprawowo-siewny JOCKEY którego rama bazuje na agregacie uprawowym Allrounder do którego zamocowany jest zbiornik na nasiona o pojemności 1200 l. Redlice wysiewające rozmieszczone są na 4–belkowej ramie o rozstawie rzędów 16,6 cm. Redlice są o wymiarach 70x12 mm. Agregat posiada hydrauliczny Crossboard, który wyrównuje powierzchnie i utrzymuje głębokość siewu, oraz wał STS. Głębokość siewu ustalana jest za pomocą wału i przedniej brony Crossboard.

Köckerling zajmuję się także do pielęgnacji i podsiewu użytków zielonych i tu także nie zabraknie takich maszyn jak: HERBAMAT i GRASMASTER. Wzrost cen pasz sprawił iż gospodarstwa rolne intensywniej wykorzystują pastwiska i użytki zielone. Praca siewnika Herbamat polega na otwarciu darni za pomocą noży szczelinowych zamontowanych na ślizgach, wysiewie nasion i dociśniecie ich specjalnymi palcami. Płytki wysiew traw sprzyja szybkiemu kiełkowaniu. Bezorkowy podsiew traw zaoszczędza czas i koszty, a przede wszystkim nie naraża użytków zielonych na utratę plonu. Grasmaster usuwa starą trawę i inne chwasty, niszczy kretowiska. Składa się on z kilku pól bron które prowadzone są precyzyjnie po użytkach zielonych poprzez równoległobok i koła kopiujące. Siewniki te można również wykorzystać przy zakładaniu użytków zielonych. Zamontowana włóka Crossboard jest odpowiedzialna za wyrównanie powierzchni i warstwy ornej pod pierwszy wysiew traw. Dobre gospodarowanie użytkami zielonymi przy wykorzystaniu Grasmastera gwarantuje wzrost plonu w ciągu 2 lat do ok 15 %.


powrót